Duurzaamheid en kwaliteit

Onze kwaliteit- en milieugedachte wordt gewaarborgd door een geïntegreerd kwaliteits-,en milieumanagementsysteem conform ISO 9001, en ISO 14001. Wij zijn steeds bezig met het optimaliseren van onze processen om onze bedrijfsprestaties te verbeteren.

De werkzaamheden bij RE MADE in HOLLAND en de daarmee gepaard gaande werkzaamheden voor hergebruik van materialen, heeft uiteraard zijn weerslag op het milieubeleid. We zijn continue bezig om goed om te gaan met onze restmaterialen. Afval wordt gescheiden opgeslagen en zo aan verwerkers aangeboden. Iedereen is er alert op om het milieu niet of nauwelijks te belasten.

Kwaliteit betekent vooral zelfkritisch zijn en daar waar nodig zal ons bedrijfsproces worden verbeterd. Kwaliteit betekent voor ons dat alles een plekje moet hebben en dat onze producten altijd “klaar zijn voor gebruik”. Daarmee bedoelen wij dat de klant direct aan de slag kan en niet voor onaangename verrassingen komt te staan.  Maar ook intern moet alles goed geregeld zijn, de medewerkers gaan ervan uit dat we elkaar geen problemen toeschuiven maar waar mogelijk deze zelf oplossen. Deze mentaliteit zorgt voor een optimale werksfeer, ook dat is kwaliteit.