Duurzaamheid en kwaliteit

We werken volgens de laatste kwaliteis- en milieu-eisen, op basis van ISO 9001 en ISO 14001. Iedere dag weer verbeteren onze processen en prestaties.

Natuurlijk heeft onze visie op hergebruik ook zijn weerslag op ons milieubeleid.  We zijn continue bezig om goed om te gaan met onze restmaterialen. Afval wordt gescheiden opgeslagen en zo aan verwerkers aangeboden. Iedereen is er alert op om het milieu niet of nauwelijks te belasten.

Dekra Gecertificeerd Kwaliteit ISO 9001
Dekra Gecertificeerd Kwaliteit ISO 14001

‘Kwaliteit’ betekent voor ons vooral kritisch zijn en daar waar nodig ons bedrijfsproces verbeteren. Alles moet een plekje hebben en onze producten moeten altijd “klaar zijn voor gebruik”: onze klant moet direct aan de slag kunnen gaan en niet voor onaangename verrassingen komen te staan.  Ook intern willen we alles goed geregeld hebben. Onze mensen schuiven elkaar geen problemen toe, maar lossen waar mogelijk zelf op. Deze mentaliteit zorgt voor een optimale werksfeer, ook dat is kwaliteit.