home01
home02
homepage02.jpg
previous arrow
next arrow

FAQ – Veelgestelde vragen

Heb je een vraag over REMADE in HOLLAND, over ons concept of over REMANUFACTURING? Hieronder hebben we antwoorden op de meest gestelde vragen op een rijtje gezet. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op of stel je vraag onder aan deze pagina.

Wat is remanufacturing?

Bij remanufacturing worden gebruikte apparaten of onderdelen hersteld naar een staat die vergelijkbaar is met nieuw. In tegenstelling tot eenvoudige reparatie of opknappen, omvat remanufacturing het volledig uit elkaar halen van het product of onderdeel, reinigen, inspecteren en het vervangen van versleten of defecte onderdelen, gevolgd door weer in elkaar zetten met een combinatie van hergebruikte, gerepareerde en nieuwe onderdelen.

Het doel van remanufacturing is om de levenscyclus van producten te verlengen, afval te verminderen, hulpbronnen te behouden en een duurzaam en goedkoper alternatief te bieden voor nieuwe producten. Remanufactured apparaten of onderdelen voldoen vaak aan dezelfde kwaliteitsnormen als nieuwe producten. Remanufacturing biedt milieu- en economische voordelen, omdat de vraag naar nieuwe grondstoffen en energie vermindert.

Bekijk voor de andere voordelen ook de antwoorden hieronder.

Wat is het verschil tussen remanufacturing en refurbishing?

Goede vraag, want hierover bestaan veel misverstanden.

Hoewel bij zowel refurbishing als remanufacturing gebruikte apparaten of onderdelen hersteld worden, is er een verschil in het niveau waarop hersteld wordt, het kwaliteitsniveau en milieueffect.

Refurbishing richt zich op oppervlakkige reparaties om functionaliteit te herstellen, terwijl remanufacturing een grondiger proces is waarbij producten volledig gedemonteerd worden, alle onderdelen geïnspecteerd en (mogelijk) vervangen worden, resulterend in nieuwstaat. Remanufacturing heeft een hogere kwaliteit en een grotere positieve impact op het milieu door het gebruik van meer hergebruikte onderdelen en het feit dat er minder afval gegenereerd wordt.

Waar ligt de grens tussen reparatie en remanufacturing

Reparatie betreft over het algemeen slechts delen van een apparaat of onderdeel.

Bij remanufacturing wordt het apparaat of onderdeel volledig gedemonteerd. Alle onderdelen worden geïnspecteerd en versleten of beschadigde onderdelen worden vervangen. Het gaat verder dan alleen het herstellen van het product naar een functionele staat. Het doel is om het product te herstellen naar nieuwstaat, met aandacht voor kwaliteit en duurzaamheid.

Wat is verschil tussen remanufacturing en recycling?

Bij recycling worden materialen verzameld en verwerkt om ze uiteindelijk om te zetten in nieuwe grondstoffen of producten.

In tegenstelling tot remanufacturing, waarbij het product grotendeels intact blijft, worden bij recycling materialen vaak versnipperd, gesmolten of anderszins afgebroken tot grondstoffen die kunnen worden gebruikt voor het vervaardigen van nieuwe producten. Het kan resulteren in producten van mindere kwaliteit dan de oorspronkelijke producten, afhankelijk van de kwaliteit van de gerecyclede materialen. Bovendien kost het proces enorm veel energie. Veel meer dan wanneer je kiest voor remanufacturing.

Remanufacturing richt zich op het herstellen van producten tot een staat die vergelijkbaar is met nieuw; recycling richt zich op het hergebruiken van materialen voor nieuwe doeleinden, zonder noodzakelijkerwijs het oorspronkelijke product te behouden.

Het exacte percentage van de waarde die verloren gaat bij recycling varieert erg en wordt beïnvloed door verschillende factoren, zoals het type materiaal dat wordt gerecycled, de efficiëntie van het recyclingproces en de marktomstandigheden voor gerecyclede materialen. Over het algemeen wordt geschat dat bij recycling een aanzienlijk deel van de oorspronkelijke waarde van een product verloren gaat. Dit varieert van 50% tot 90% of zelfs meer, afhankelijk van de specifieke omstandigheden.

Wat zijn de voordelen van remanufacturing?

 • Remanufacturing is gemiddeld 30 tot 70% goedkoper dan nieuw;
 • Minder afhankelijkheid van (schaarse) grondstoffen of kritische onderdelen;
 • Het is een alternatief voor bestaande leveranciers;
 • Minder last van lange levertijden, hogere eigen leverbetrouwbaarheid;
 • Betere concurrentiepositie bij o.a. aanbestedingen;
 • Fors lagere CO2-uitstoot;
 • Het is een eenvoudige, praktische en effectieve eerste stap naar een circulair businessmodel;
 • Remanufacturing is bijzonder leerzaam: je ontdekt waar de ‘zwaktes’ zitten;
 • Verlenging van levensduur en verbetering van het apparaat of onderdeel.

Wordt een apparaat of onderdeel beter dan een nieuw product?

Dat gebeurt inderdaad regelmatig. Één van de zaken die je nastreeft bij remanufacturing is het maximaal verlengen van de levensduur. Remanufacturing kan een schat aan informatie opleveren over de kwaliteit van een product en de manier en het moment waarop slijtage of een defect ontstaat. Soms zijn er maar kleine aanpassingen nodig, zoals ander vet, andere lagers of een ander materiaal om ervoor te zorgen dat een apparaat of onderdeel veel minder snel kapot gaat. OEM’ers kunnen hun voordeel doen met informatie over ontwerp, uitvoering en prestaties en op die manier een kwalitatief hoogwaardiger product uitbrengen.

Krijg ik een tweedehands product?

Met de term ‘tweedehands product’ doe je remanufacturing tekort. Hoewel er gebruik gemaakt wordt van gebruikte producten en/of onderdelen, is er sprake van een heel grondig proces. Remanufactured apparaten of onderdelen zijn weer als nieuw (en vaak beter dan dat).

Gebruikte apparaten of onderdelen worden volledig gedemonteerd, gereinigd, geïnspecteerd en hersteld. Versleten of beschadigde onderdelen worden vervangen en het product wordt weer in elkaar gezet met een combinatie van hergebruikte, herstelde of nieuwe onderdelen. Het eindresultaat is dus een product dat voldoet aan dezelfde kwaliteitsnormen als een nieuw product, en soms zelfs beter is dan het origineel. Daarom wordt het eindproduct van remanufacturing niet louter beschouwd als een tweedehands product, maar eerder als een gerevitaliseerd en verbeterd product.

Draagt remanufacturing bij aan circulariteit?

Jazeker. Bij circulariteit streef je ernaar de waarde van producten, materialen en hulpbronnen zo lang mogelijk te behouden en afval en verspilling te minimaliseren. Remanufacturing past perfect binnen dit concept omdat het de levensduur van producten verlengt en producten of onderdelen herstelt naar nieuwstaat of beter dan dat.

Materialen en hulpbronnen worden zo efficiënt hergebruikt. De vraag naar nieuwe grondstoffen neemt af en afval is beperkt.

Voor wie is remanufacturing interessant?

Remanufacturing / hergebruik is voor heel veel bedrijven en organisaties interessant. Er is al snel een business case.

Hier een aantal voor de hand liggende voorbeelden:

 • Bedrijven die leveren op basis van lease, verhuur of pay per use;
 • Bedrijven met een goede service- en aftersales-afdeling
 • Service- en onderhoudsbedrijven;
 • Installateurs;
 • Verkopers en exploitanten van vendingmachines;
 • Logistieke dienstverleners die installatie, service, onderhoud en aftersales uitvoeren;
 • Bedrijven met een (potentiële) retourgoederenstroom;
 • Organisaties met een grote installed base (zoals pompen, elektromotoren en ventilatoren);
 • OEM-bedrijven.

Welke apparaten en onderdelen zijn geschikt voor remanufacturing?

In principe zijn vrijwel alle apparaten en onderdelen geschikt voor remanufacturing. Kort gezegd zou je kunnen zeggen: ‘alles dat bewegende delen heeft’.
De mate waarin apparaten of onderdelen demontabel zijn, bepaalt voor een belangrijk deel de slagingskans.
Of het economisch rendabel en interessant is, wordt vaak bepaald door het volume.
Wij doen altijd een haalbaarheidsonderzoek, waaruit blijkt of remanufacturing mogelijk, haalbaar en rendabel is.

Voorbeelden van apparaten en onderdelen, die wij vaak remanufacturen:

Elektromotoren;
Ventilatoren;
Pompen;
Compressors;
(Elektro)mechanische en elektronische onderdelen;
Hydraulische en pneumatische onderdelen.

Is remanufacturing duur / Wat kost remanufacturing?

Afhankelijk van de complexiteit en het volume is remanufacturing meestal interessanter dan vernieuwen. Remanufacturing is gemiddeld 30% tot 70% goedkoper.

Daarnaast heeft remanufacturing andere belangrijke voordelen, zoals het minder afhankelijk worden van (schaarse) grondstoffen of kritische  onderdelen en het verkrijgen van een betere concurrentiepositie bij bijvoorbeeld aanbestedingen. Bovendien is het een relatief eenvoudige opstap naar circulariteit en je voldoet sneller aan nieuwe lokale en Europese regels en richtlijnen, zoals de CSRD-regeling.

Modificeren jullie apparaten of onderdelen?

Het remanufacturen van een apparaat of onderdeel levert een schat aan kennis en informatie op. In veel gevallen ontdekken we hoe slijtage of het ontstaan van defecten kan worden voorkomen en de levensduur kan worden verlengd. Dat is ook voor OEM’ers waardevolle informatie.

In onderling overleg bepalen we of we verbeteringen aanbrengen. Soms kun je bijvoorbeeld door het gebruik van simpelweg ander vet, andere olie of andere lagers slijtage of een toekomstig defect voorkomen.

Soms bouwen we apparaten of onderdelen zelfs volledig om, voor een andere toepassing.

Moeten we ons businessmodel aanpassen?

De wereld verandert en dat geldt ook voor behoeftes in de markt.

Moet je direct je businessmodel aanpassen? Nee. Dat is zeker niet nodig.

Er zijn wel heel veel kansen. “Hergebruik’ kun je in heel veel opzichten in het voordeel van je bedrijf en merk inzetten. Dat kan in aanvulling op je huidige aanbod, door een goedkoper en duurzamer alternatief aan te bieden. Lopende het proces kan het best betekenen dat je andere verdienmodellen gaat ontdekken en toepassen. Denk aan lease of bijvoorbeeld ‘Product as a Service’ en ‘Pay per Use’. Hierbij blijf je eigenaar van het apparaat en betaalt je klant voor het gebruik ervan.

Wat is een haalbaarheidsonderzoek?

Bij een haalbaarheidsonderzoek onderzoeken we een aantal gebruikte en een aantal nieuwe apparaten of onderdelen. We onderzoeken:

 • de mogelijkheid om te demonteren en te monteren;
 • ontstane slijtage, gebreken en defecten;
 • mogelijkheden om te reinigen, repareren en verbeteren;
 • de te verwachten handelingstijd per apparaat of onderdeel;
 • of er bepaalde tools ontwikkeld moeten worden;
 • of er zaken moeten worden uitbesteed aan specialisten;
 • de te verwachten kostprijs per apparaat of onderdeel.

Het onderzoek levert een controlplan op, waarin staat welke handelingen in welke volgorde nodig zijn om te komen tot een volledig remanufactured apparaat of onderdeel, welke materialen en onderdelen we nodig hebben om een apparaat of onderdeel weer als nieuw te maken en wat de verwachte kosten hiervan zijn. Op basis daarvan kijken we, samen met onze opdrachtgever, of er een business case is.

Wanneer, waarom en hoe ga ik met remanufacturing aan de slag?

Aan de slag gaan met remanufacturing kan stapje voor stapje.

Wij adviseren om één apparaat of onderdeel uit te zoeken, waarvan je denkt dat het interessant is om het te gaan hergebruiken en/of verbeteren.

Een paar voorbeelden van indicaties op basis waarvan je een beslissing zou kunnen nemen:

Het apparaat of onderdeel:

 • gaat relatief vaak defect;
 • levert bij stilstand een hoge kostenpost op;
 • is al opgenomen in een retourgoederenstroom, of er is makkelijk een retourgoederenstroom te organiseren;
 • heeft een hoge aanschafwaarde;
 • is moeilijk te verkrijgen (lange levertijden);
 • moet ivm een aanbesteding een hergebruikt of duurzaam apparaat of onderdeel zijn.

Betrek ons in een vroeg stadium in je vraag en plan. Door middel van een haalbaarheidsonderzoek brengen we in kaart wat de mogelijkheden en kosten zijn. Lijkt het rendabel? Dan starten we samen een pilot op en gedurende het proces leren we samen welke manier de hoogste kans van slagen heeft. Gaandeweg verbeteren en verfijnen we de resultaten. Met deze kennis en ervaring op zak ga je ook met nieuwe / andere apparaten en onderdelen aan de slag.

Hoe duurzaam is remanufacturing?

Remanufacturing draagt bij aan een duurzamere samenleving en economie, waarin de behoefte aan nieuwe producten en grondstoffen significant wordt verminderd.

Door gebruik te maken van gebruikte producten en onderdelen, vermindert remanufacturing de vraag naar nieuwe grondstoffen en de uitputting van natuurlijke hulpbronnen, terwijl ook de hoeveelheid afval vermindert. Dit proces bespaart energie die anders zou worden gebruikt voor de productie, transport en verwerking van nieuwe producten en draagt zo bij aan de ontwikkeling van een circulaire economie.

Remanufacturing staat 4e op de zogenaamde ‘R-ladder’. Deze ladder verwijst naar een hiërarchie van strategieën voor afvalbeheer, waarbij de R staat voor verschillende acties die kunnen worden ondernomen om afval te verminderen en hulpbronnen efficiënter te gebruiken. Deze strategieën omvatten Reduce (verminderen), Reuse (hergebruiken), Recycle (recyclen), Recover (terugwinnen) en als laatste Resort to Disposal (toevlucht nemen tot afvalverwijdering).

Wat houdt het REMADE in HOLLAND-keurmerk in?

Wij hebben een missie: ‘geen schop meer de grond in’. Vanuit die drijfveer remanufacturen we apparaten en onderdelen en daarom streven we naar een maximale levensduur. Indien mogelijk brengen we verbeteringen aan, zodat slijtage of een defect minder snel optreedt of uitblijft.

Elke handeling die we verrichten aan een apparaat of onderdeel staat beschreven in ons controlplan, dat ervoor moet zorgen dat elk product hier in nieuwstaat de deur uitgaat. Na uitgebreide tests voorzien we een product van onze REMADE in HOLLAND-sticker, dat uiting geeft aan het uitgebreide en zorgvuldige remanufacturingsproces, dat voor ons de maatstaf is.

De vijf zekerheden van ons ‘keurmerk’:

 • je product is geremanufactured
 • het product is getest en goedgekeurd
 • minimaal 1 jaar garantie
 • weer als nieuw, maar dan beter
 • belangrijke schakel naar een circulair concept

Wat is CSRD?

CSRD staat voor Corporate Sustainability Reporting Directive. Het is een Europese richtlijn, die bedrijven verplicht om uitgebreid te rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties. Het zorgt voor meer transparantie rondom milieu-, sociale en governance- (ESG)-aspecten.

De richtlijn geldt voor grote bedrijven en beursgenoteerde kleine en middelgrote ondernemingen (KNO’s) binnen de EU.

Bedrijven rapporteren in de CSRD over hoe zij omgaan met duurzaamheid en wat de impact is van hun activiteiten op mens en milieu.

De richtlijn moedigt bedrijven aan om bewust om te gaan met het milieu en de leefomgeving en helpt om een duurzame economie te creëren.

Wat is een C-paspoort?

Een C-paspoort is een digitaal paspoort voor materialen, producten of activa. Het doel van zo’n paspoort is om gedetailleerde informatie bij te houden over de samenstelling, herkomst, en recyclebaarheid van producten. De informatie is digitaal toegankelijk, vaak via een QR-code of een online platform. Dat verhoogt de transparantie over de ecologische en sociale impact van producten gedurende hun gehele levenscyclus.

Het helpt bij het identificeren van waardevolle materialen en componenten voor recycling of hergebruik aan het einde van de levensduur van een product en het helpt bedrijven te voldoen aan milieuwetgeving en -normen dankzij de gedetailleerde traceerbaarheid.

Het C-paspoort speelt een cruciale rol in het streven naar duurzaamheid en het minimaliseren van afval en dat draagt bij aan een duurzamere toekomst.

Staat jouw vraag er niet bij? Laat het ons weten.

  Voornaam, achternaam

  Mijn vraag is:

  E-mailadres

  Verleng de lifecycle, kies voor hergebruik

  Start nu óók met producthergebruik. Laat ons helpen.
  Bel 077 2046990 of mail info@remadeinholland.nl

  Contact
  linkedin
  Eduard Lebbink, algemeen directeur ReMade in Holland